Het project

Circularium, is de transformatie van meer dan 20.000 m2 industriële oppervlakte tot een groot centrum van innovatie en circulaire productie gewijd aan de stad. Een plek bestemd voor productieve activiteiten met korte voorzieningsketens, voor actoren uit de culturele sector en voor het buurtleven. Een ruimte voor iedereen, waar men werkt, leeft en elkaar ontmoet.

De site biedt talrijke voordelen. Hij ligt op een boogscheut van het stadscentrum, van het zuidstation en van het kanaal. De oppervlakte bedraagt ruim 2 hectaren (waarvan 7.933 m2 bebouwde overdekte + 12.067 m2 buitenruimten beschikbaar voor Circularium). De plafondhoogtes van de ruimten maakt verschillende soorten van industriële productie en culturele evenementen mogelijk. De bezetting ervan kan flexibel zijn in tijd en ruimte, in functie van de noden van eenieder. Circularium werd in maart 2020 opgestart voor een duur van minstens 5 jaar en kan worden verlengd in functie van de evolutie van het project.

Doelstellingen en uitdagingen

Het doel van deze overgangsbezetting is een nieuwe dynamiek te geven aan dit vroegere automobielcomplex. De herconfiguratie tot een innovatieve, aantrekkelijke en duurzame plek voor een nieuw type van ondernemerschap en stedelijke economie. Tijdens de overgangsfase van 5 jaar zal de site verschillende projecten onthalen, bij voorkeur een interessante mix aan langdurige projecten, projecten van start-ups, projecten met een pop-up karakter en evenementiële projecten. Deze periode van 5 jaar laat toe deze nieuwe activiteiten uit te testen en eventueel vervolgens – waarom niet – zich er voorgoed te vestigen.

Productie

Één van de opdrachten van Makettt bestaat erin, samen met de eigenaar, te zoeken naar ondernemingen die zich richten op de productie van goederen afgestemd op de actuele stedelijke noden.

Circulariteit

De stedelijke economie is onlosmakelijk verbonden met de circulariteit. Circularium wil ondernemingen, start-ups en andere projectdragers die de circulaire economische logica onderschrijven helpen om samen te werken en zich te ontwikkelen.

Flexibiliteit

Circularium maakt een maximale flexibiliteit mogelijk zowel qua duur (op vraag van de huurders kunnen, huurcontracten herzien worden, in functie van de beschikbaarheden en de noden en dit met een minimumduur van 6 maanden) als qua oppervlakte en plafondhoogte (modulariteit en uitbreidingsmogelijkheden). Deze gezonde flexibiliteit is een belangrijke troef wanneer men niet zeker weet wat de toekomst zal brengen.

Buurt

Circularium speelt een activerende rol in de buurt, een onmisbaar kruispunt voor de bewoners. Een oriëntatiepunt dichtbij het kanaal waar het prettig is om te werken en zich te herbronnen. Circularium beseft beter dan wie dat het project pas een kans heeft op succes als het ook kan deel uitmaken van de buurt.

Organisatie van het project

Initiatief​

D’Ieteren. Een bekende naam die voor altijd in het collectieve geheugen is gegrift. Een naam die nauw verbonden is met de auto en met het grootse Brusselse industriële verleden sinds 1805. Maar dat is het verleden en vandaag is de wereld in volle verandering. De mobiliteit is fundamenteel veranderd en de zware industrieën hebben sinds lang de stad verlaten om plaats te maken voor een nieuwe levenswijze en een economie die zinvoller en rechtvaardiger is.

Als innovatieve, constructieve en visionaire onderneming heeft D’Ieteren zich steeds weten aan te passen aan de grote veranderingen in de geschiedenis. Ook vandaag kiest het ervoor om zich in te schrijven in de toekomst. Als eigenaar van verschillende industriële sites en gebouwen in de hoofdstad start D’Ieteren Immo (filiaal van de groep, opgericht in 2016) Circularium rond zijn site D’Ieteren Centre in de Heyvaertwijk. Een buurt in volle heropleving tussen de gemeenten Molenbeek en Anderlecht.

Deze herbestemming van één van zijn sites is slechts een eerste bouwsteen van de strategische visie van D’Ieteren Immo: de waardering van het geheel van zijn onroerend vermogen op lange termijn. De kernwaarden van dit project - duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit - schrijven zich hier helemaal in.

Makettt oftewel Make IT Towards Transition is een Brussels bedrijf. Makettt neemt initiatieven die een economische en sociale transitie versnellen. Ze werken daarvoor met ongebruikt vastgoed dat ze herbestemmen. Door een grote terreinkennis, een doorgedreven analyse van de gebouwen, haar ligging en potentieel komen ze tot een optimaal hergebruik van de ruimtes. In Circularium werkten ze een herbestemmingsplan uit dat quasi 1 op 1 de oorspronkelijke functies van de gebouwen wist te benutten. Hierdoor konden met erg beperkte aanpassingen en lage kosten de site een nieuw leven vinden, deze keer met duurzame activiteiten uit de circulaire economie of lokale organisaties die de wijk en haar bewoners positieve impulsen geven. De transitie van de site werd zo gemaakt. Makettt beheert ook de day-to-day activiteiten van de site, organiseert bezoeken en trekt interessante initiatieven aan.  

De beheerder

Makettt oftewel Make IT Towards Transition is een Brussels bedrijf. Makettt neemt initiatieven die een economische en sociale transitie versnellen. Ze werken daarvoor met ongebruikt vastgoed dat ze herbestemmen. Door een grote terreinkennis, een doorgedreven analyse van de gebouwen, haar ligging en potentieel komen ze tot een optimaal hergebruik van de ruimtes. Makettt beheert ook de day-to-day activiteiten van de site, organiseert bezoeken en trekt interessante initiatieven aan.  

Algemene taken

  • Selectie van de gebruikers na de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
  • Selectie van de kandidaten, indien er nieuwe kandidaturen zijn, na de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
  • Opvolging van de contracten en de huurgelden van de gebruikers
  • Communicatie naar buiten toe (persmededelingen, etc.) 
  • Behandeling van de aanvragen voor specifieke werken
  • Aanpassing van de ruimten (veiligheid, toegankelijkheid)
  • Maandelijkse vergaderingen. Deze worden gepland in functie van het gewicht of het belang van de uitwisselingen tussen het Stuurcomité en de  beheerdersploeg. 

De actoren

  • Dragen via hun activiteiten de waarden uit van het project (circulariteit, productie, flexibiliteit).
  • Onderschrijven de groepsgeest van het project en bewerkstelligen de cohesie met de andere gebruikers.
  • Verzekeren als goede huisvaders de netheid en de veiligheid van hun ruimten.

« Cureghem est un quartier en pleine mutation, ce sera une expérience passionnante pour nous de pouvoir contribuer à cette métamorphose pendant les 5 prochaines années. De plus, le développement de l’économie traditionnelle vers une économie circulaire atteint progressivement sa vitesse de croisière. Il y a aussi beaucoup de changements en cours à Bruxelles et nous voulons contribuer à cette dynamique avec le projet Circularium», déclare Gerd De Wilde, fondateur de Makettt

Newsletter

Schrijf je in op de Circularium nieuwsbrief