Contractuele bepalingen en verloning

Verloning Beheerder

Maandelijks bedrag van 8.125 € bruto alle kosten inbegrepen voor het geheel van het managementsteam en voor het geheel van zijn opdracht. Bij de ingediende offerte dient de kandidaat de voorwaarden te vermelden die hem nodig lijken voor de vervulling van zijn opdracht. Deze zullen daarop deel uitmaken van een onderhandeling.

Provisie

Bij Circularium zal een deel van de huurgelden van de gebruikers herinvesteren in de vorm van een provisie voorzien voor bepaalde specifieke aanvragen zoals werken, evenementen, specifieke communicatie, investeringen etc. Deze provisie is voorzien in samenspraak met het stuurcomité.

Huurgelden en lasten

Huurcontracten van 6 maanden tot 5 jaar kunnen door de gebruiker op ieder moment worden verlengd, gewijzigd of opgezegd, in functie van zijn noden.

Het huurschema hieronder herneemt de indicatieve huurgelden van Circularium, verdeeld in functie van de gebruikte ruimten. De structuur van het schema bevordert de valorisering van de grote ruimten en van de unieke karakteristieken van de site. De huur zal worden bepaald door de beheerder en het stuurcomité in functie van de aard van de projecten en hun capaciteit om de ambities van Circularium te integreren. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen projecten met winstgevend doel en projecten zonder winstgevend doel.

Het is de bedoeling van Circularium om een veelheid aan actoren samen te brengen die een circulaire filosofie onderschrijven en een financiële duurzaamheid van de infrastructuur waarborgen alsook een synergie en een kwalitatief gemeenschapsleven toevoegen.

Gehuurde oppervlakte Type ruimte €/m²/maand €/m²/jaar lasten inbegrepen (35€) €/m²/jaar zonder lasten
<50m² Overdekte ruimte 10,0€ 120,0€ 85,0€
50-150m² Overdekte ruimte 9,0€ 108,0€ 73,0€
150-450m² Overdekte ruimte 8,0€ 96,0€ 61,0€
450m² Overdekte ruimte 7,0€ 84,0€ 49,0€