Aanvraag

D’Ieteren Immo wil gebruik maken van de diensten van een gedreven en pluridisciplinaire beheerder (m/v). Deze beheerder moet in staat zijn dit co-creatieve project op te zetten samen met het stuurcomité. Hij/zij heeft de vrijheid een ploeg samen te stellen die bestaat uit verschillende personen en ondernemingen met uiteenlopende en complementaire vaardigheden, om zo alle kaarten in de hand te hebben voor een vlotte en dynamische werking.

Opdracht van dynamisering en beheer van de transitoir gebruik

 • Dynamiseren, ondersteunen en samenbrengen van non-profit organisaties, collectieven, ondernemingen en het waken over de coherentie van elk project en specifieke activiteit volgens de geest van het project van transitoir gebruik van de site.
 • Toezien op de lokale verankering van het project en de verenigbaarheid van de activering van de site met de context.
 • Elke gebruiker/projectdrager bijstaan om hem toe te laten autonoom te functioneren en daarbij de algemene filosofie van het tijdelijke beheer van de site te respecteren.
 • Oplossingen voorstellen voor de dagelijkse problemen die zich kunnen voordoen zowel bij de gebruikers als bij de buurtbewoners.
 • Als een goede huisvader (technisch en qua veiligheid) waken over de site en zijn gebouwen en zich ertoe verbinden alle nuttige informatie in dit verband over te maken aan de eigenaar.
 • Werkingsregels opstellen en er over waken dat elke gebruiker deze voorschriften van netheid, veiligheid en inrichting van de gebouwen naleeft.
 • Op zoek gaan naar nieuwe projecten (non-profitorganisaties, collectieven, ondernemingen) of specifieke acties die zich willen inschrijven in het project van de site. Deze voorstellen dienen systematisch ter evaluatie te worden overgemaakt aan het stuurcomité.

Coördinatieopdracht

 • Informeren en doorgeven van de instructies van het stuurcomité aan alle gebruikers en projectdragers.
 • Informeren en doorgeven van alle informatie komende van de gebruikers/projectdragers aan de leden van het stuurcomité.
 • De gebruikers informeren over de vooruitgang van eventuele werken die van invloed kunnen zijn op de transitoir gebruik.
 • Opvolgingsvergaderingen met alle gebruikers organiseren en sturen. Informatievergaderingen organiseren en sturen met de buurtbewoners indien dit nodig blijkt.
 • Vergaderingen organiseren met het stuurcomité om belangrijke informatie met betrekking tot de goede werking van het project door te geven.
 • Een permanentie voor het publiek verzekeren en controleren.
 • Initiatieven nemen met betrekking tot de communicatie van het project (voorstellen te formuleren in de methodologische nota). Met deze communicatie wordt bedoeld het activeren van de sociale media, het onderhouden en actualiseren van de website in functie van de veranderingen in de projecten of evenementen. De externe communicatie (persmededelingen, etc.) zullen goedgekeurd worden door het stuurcomité voorafgaand aan de verspreiding.
 • Er dagelijks over waken dat de site in goede staat verkeert en dat de werkzaamheden van aanpassing en interieurinrichting overeenkomen met de door het stuurcomité goedgekeurde interventies.