Organisatie van het project

De beheerder

Makettt is het Brusselse duo Jonathan Ectors en Gerd De Wilde. D’Ieteren Immo viel voor de pertinente aanpak van dit ervaren team. makettt staat garant voor een sterke lokale verankering en een originele activatie van Circularium!

Algemene taken

  • Selectie van de gebruikers na de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
  • Selectie van de kandidaten, indien er nieuwe kandidaturen zijn, na de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
  • Opvolging van de contracten en de huurgelden van de gebruikers
  • Communicatie naar buiten toe (persmededelingen, etc.) 
  • Behandeling van de aanvragen voor specifieke werken
  • Aanpassing van de ruimten (veiligheid, toegankelijkheid)
  • Maandelijkse vergaderingen. Deze worden gepland in functie van het gewicht of het belang van de uitwisselingen tussen het Stuurcomité en de  beheerdersploeg. Het administratieve luik (agenda’s, dagorde, PV en opvolging) is ten laste van de beheerder.

De actoren

  • Dragen via hun activiteiten de waarden uit van het project (circulariteit, productie, flexibiliteit).
  • Onderschrijven de groepsgeest van het project en bewerkstelligen de cohesie met de andere gebruikers.
  • Verzekeren als goede huisvaders de netheid en de veiligheid van hun ruimten.