Doelstellingen en uitdagingen

Het doel van deze overgangsbezetting is een nieuwe dynamiek te geven aan dit vroegere automobielcomplex. De herconfiguratie tot een innovatieve, aantrekkelijke en duurzame plek voor een nieuw type van ondernemerschap en stedelijke economie. Tijdens de overgangsfase van 5 jaar zal de site verschillende projecten onthalen, bij voorkeur een interessante mix aan langdurige projecten, projecten van start-ups, projecten met een pop-up karakter en evenementiële projecten. Deze periode van 5 jaar laat toe deze nieuwe activiteiten uit te testen en eventueel vervolgens – waarom niet – zich er voorgoed te vestigen. 

Productie

Één van de opdrachten van Makettt bestaat erin, samen met de eigenaar, te zoeken naar ondernemingen die zich richten op de productie van goederen afgestemd op de actuele stedelijke noden.

Circulariteit


De stedelijke economie is onlosmakelijk verbonden met de circulariteit. Circularium wil ondernemingen, start-ups en andere projectdragers die de circulaire economische logica onderschrijven helpen om samen te werken en zich te ontwikkelen.

Flexibiliteit


Circularium maakt een maximale flexibiliteit mogelijk zowel qua duur (op vraag van de huurders kunnen, huurcontracten herzien worden, in functie van de beschikbaarheden en de noden en dit met een minimumduur van 6 maanden) als qua oppervlakte en plafondhoogte (modulariteit en uitbreidingsmogelijkheden). Deze gezonde flexibiliteit is een belangrijke troef wanneer men niet zeker weet wat de toekomst zal brengen.

Buurt


Circularium moet een activerende rol spelen in de buurt, een onmisbaar kruispunt voor de bewoners. Een oriëntatiepunt dichtbij het kanaal waar het prettig is om te werken en zich te herbronnen. Circularium beseft beter dan wie dat het project pas een kans heeft op succes als het ook kan deel uitmaken van de buurt.