Actoren en partners

D’Ieteren. Een bekende naam die voor altijd in het collectieve geheugen is gegrift. Een naam die nauw verbonden is met de auto en met het grootse Brusselse industriële verleden sinds 1805. Maar dat is het verleden en vandaag is de wereld in volle verandering. De mobiliteit is fundamenteel veranderd en de zware industrieën hebben sinds lang de stad verlaten om plaats te maken voor een nieuwe levenswijze en een economie die zinvoller en rechtvaardiger is.

Als innovatieve, constructieve en visionaire onderneming heeft D’Ieteren zich steeds weten aan te passen aan de grote veranderingen in de geschiedenis. Ook vandaag kiest het ervoor om zich in te schrijven in de toekomst. Als eigenaar van verschillende industriële sites en gebouwen in de hoofdstad start D’Ieteren Immo (filiaal van de groep, opgericht in 2016) Circularium rond zijn site D’Ieteren Centre in de Heyvaertwijk. Een buurt in volle heropleving tussen de gemeenten Molenbeek en Anderlecht.

Deze herbestemming van één van zijn sites is slechts een eerste bouwsteen van de strategische visie van D’Ieteren Immo: de waardering van het geheel van zijn onroerend vermogen op lange termijn. De kernwaarden van dit project - duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit - schrijven zich hier helemaal in.

Makettt is het Brusselse duo Jonathan Ectors en Gerd De Wilde. D’Ieteren Immo viel voor de pertinente aanpak van dit ervaren team. makettt staat garant voor een sterke lokale verankering en een originele activatie van Circularium!

Circularium is een initiatief van D’Ieteren Immo in samenwerking met 51N4E (Architecten bureau) en Tramway21 + Rome-Platteeuw (Communicatie en vormgeving).