Organisatie van het project

De beheerder

Samenstelling

Een beheerder of een beheerdersploeg.

Taken

 • De link vormen tussen de gebruikers en Circularium. Het scheppen van een synergie, een samenwerking en communicatie.
 • De link vormen tussen Circularium en het grote publiek. Het project uitdragen en het zichtbaar maken via activering op de sociale media, het onderhoud en bijwerken van de website, het onderhouden van de relaties met de pers.
 • De link vormen tussen Circularium en de buurt.
 • De drijvende kracht zijn achter het project via een positieve dynamisering, een efficiënte coördinatie en een permanent beheer van de gebruikers.
 • Coördinatie van de maandelijkse vergaderingen van het stuurcomité.

Het stuurcomité

Samenstelling

 • De beheerder.
 • 3 actieve leden van D’Ieteren Immo.
 • 1 lid van het communicatebureau bij specifieke vragen (opstellen van persmededeling, visuele ondersteuning, etc.).
 • 1 architect (op aanvraag).

Algemene taken

 • Selectie van de gebruikers na de oproep tot kandidatuur.
 • Selectie van de alle bijkomende kandidaten, na de initiële kandidatuurstelling.
 • Opvolging van de contracten en de huurgelden van de gebruikers.
 • Communicatie naar buiten toe (persmededelingen, etc.).
 • Behandeling van de aanvragen voor specifieke werken.
 • Ondersteuning aan de beheerder bij aanpassingen aan de ruimten (ten behoeve van veiligheid en toegankelijkheid).
 • Maandelijkse vergaderingen. Deze worden gepland in functie van het gewicht of het belang van de uitwisselingen tussen het stuurcomité en de beheerdersploeg.
 • Het bijwerken van de website indien gevraagd door de beheerder.
 • Architecturale opvolging en ruimtelijke aanpassing van het project.

De gebruikers

 • Dragen via hun activiteiten de waarden uit van het project (circulariteit, productie, flexibiliteit).
 • Onderschrijven de groepsgeest van het project en bewerkstelligen de cohesie met de andere gebruikers.
 • Verzekeren als goede huisvaders de netheid en de veiligheid van hun ruimten.