el Taco Mobil

We are a mobile taqueria in Brussels since 2014. A taco project born as a taco stand in 2014. We are a different taquería ambulante, bringing you the authentic mexican sabor, using only the best ingredients, source from sustainable farmers and vendors. We try to use organic and seasonal ingredients as much as we can, […]

Sirona Technologies

Nous sommes convaincus que nous pouvons construire un avenir meilleur dans lequel les êtres humains vivront en harmonie avec la nature. Notre mission est d’accélérer la transition vers un avenir durable en tirant parti de la technologie pour soutenir le cycle naturel du carbone par l’élimination du CO2 de l’air et son retour au sol. […]

Freddy Met Curry

Freddy Met Curry brengt lokale producenten samen om bedrijven een compleet cateringaanbod te bieden: koffie, lunches in potjes, gezonde dranken, biologische fruitmanden, waterfonteinen, snacks… Dit alles is volledig 0-afval, Brussels en gezond!

Groot Eiland

Boomerang Design is een onderdeel van Groot Eiland vzw. Groot Eiland bied kansen aan mensen die moeilijkheden hebben om werk te vinden op de gewone arbeidsmarkt, door opleidingen en begeleiding aan te bieden. Bij Boomerang Design worden vooral de technieken van houtbewerking aangeleerd, meer bepaald het werken met massief hout. In samenwerking met MAD Brussels […]

Kilomet

De KiloMet is een initiatief van de VZW ViTeSBE uit Laken. De KiloMet is een circulaire supermarkt waar de goederen per kilo en per meter aan spotprijzen verkocht worden. Welke goederen? We spreken over producten die in De Kringwinkel niet verkocht werden, over reststromen zoals bijvoorbeeld kurk maar ook over wisselstukken allerhande. Ruimte nodig voor […]

Resortecs

Resortecs – REcycling, SORting, TECHnologieS – is een start-up die ontwerpoplossingen ontwikkelt voor demontage. We leiden circulariteit in de mode met hotmelt naaigarens en thermische demontagesystemen die textielrecycling op industriële schaal vergemakkelijken.  Door innovaties op het gebied van assemblage en demontage van kleding, stellen onze oplossingen kledingmerken in staat om de huidige milieu-uitdagingen aan te […]

MicroMarché

MicroMarché ondersteunt en faciliteert lokale, duurzame en laagdrempelige initiatieven. Wij organiseren workshops, bijeenkomsten, ruimten voor uitwisseling en reflectie om een netwerk op te bouwen rond de thema’s circulaire economie, transitie, openbare ruimte en burgerparticipatie. De bewuste keuze voor een toegankelijke, participatieve, duurzame en doe-het-zelf (Do It Yourself) aanpak is waardevol. Wij willen diversiteit in al […]

JES

JES is gebaseerd op een positieve visie op stedelijkheid. Altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden, die graag hun expertise delen. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. Terwijl zij hun plaats in de stad proberen te vinden en hun eigen vaardigheden zoeken, ondersteunt JES hen via een reeks activiteiten en […]

SAAMO

Al meer dan dertig jaar pleit Saamo voor het recht op de stad voor minder draagkrachtige Brusselaars. De opbouwwerkers van Saamo werken met sociaal kwetsbare groepen en proberen hun leef- en woonomstandigheden te verbeteren. Zij ondersteunen mensen door hen samen te brengen en stap voor stap te organiseren in een gemeenschappelijk kader.