Freddy Met Curry

Freddy Met Curry brengt lokale producenten samen om bedrijven een compleet cateringaanbod te bieden: koffie, lunches in potjes, gezonde dranken, biologische fruitmanden, waterfonteinen, snacks… Dit alles is volledig 0-afval, Brussels en gezond!

Groot Eiland

Boomerang Design is een onderdeel van Groot Eiland vzw. Groot Eiland bied kansen aan mensen die moeilijkheden hebben om werk te vinden op de gewone arbeidsmarkt, door opleidingen en begeleiding aan te bieden. Bij Boomerang Design worden vooral de technieken van houtbewerking aangeleerd, meer bepaald het werken met massief hout. In samenwerking met MAD Brussels […]

Kilomet

De KiloMet is een initiatief van de VZW ViTeSBE uit Laken. De KiloMet is een circulaire supermarkt waar de goederen per kilo en per meter aan spotprijzen verkocht worden. Welke goederen? We spreken over producten die in De Kringwinkel niet verkocht werden, over reststromen zoals bijvoorbeeld kurk maar ook over wisselstukken allerhande. Ruimte nodig voor […]

Resortecs

Resortecs – REcycling, SORting, TECHnologieS – is een start-up die ontwerpoplossingen ontwikkelt voor demontage. We leiden circulariteit in de mode met hotmelt naaigarens en thermische demontagesystemen die textielrecycling op industriële schaal vergemakkelijken.  Door innovaties op het gebied van assemblage en demontage van kleding, stellen onze oplossingen kledingmerken in staat om de huidige milieu-uitdagingen aan te […]

MicroMarché

MicroMarché ondersteunt en faciliteert lokale, duurzame en laagdrempelige initiatieven. Wij organiseren workshops, bijeenkomsten, ruimten voor uitwisseling en reflectie om een netwerk op te bouwen rond de thema’s circulaire economie, transitie, openbare ruimte en burgerparticipatie. De bewuste keuze voor een toegankelijke, participatieve, duurzame en doe-het-zelf (Do It Yourself) aanpak is waardevol. Wij willen diversiteit in al […]

JES

JES is gebaseerd op een positieve visie op stedelijkheid. Altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden, die graag hun expertise delen. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. Terwijl zij hun plaats in de stad proberen te vinden en hun eigen vaardigheden zoeken, ondersteunt JES hen via een reeks activiteiten en […]

SAAMO

Al meer dan dertig jaar pleit Saamo voor het recht op de stad voor minder draagkrachtige Brusselaars. De opbouwwerkers van Saamo werken met sociaal kwetsbare groepen en proberen hun leef- en woonomstandigheden te verbeteren. Zij ondersteunen mensen door hen samen te brengen en stap voor stap te organiseren in een gemeenschappelijk kader.

AquaponieBXL

AquaponieBxl biedt oplossingen om de uitdagingen van de SDG’s beter aan te gaan door de natuur en biodiversiteit in de stad te herintroduceren, dankzij aquaponics-moestuinen. Deze ecologische, duurzame, circulaire en innovatieve techniek biedt vele voordelen zoals een waterbesparing van 90%, een kweek van eetbare of niet-eetbare vissen, een hogere opbrengst in vergelijking met de “klassieke” […]

NEY & Partners WOW – Timber Engineering

N&P WOW is het resultaat van bezinning en bewustwording van het belang van de deskundige ingenieur bij houtconstructieprojecten. Dankzij onze beheersing van het materiaal, de toepassingen ervan en de afgeleide producten kunnen wij aan elke situatie aangepaste ontwerpprincipes toepassen. De houtindustrie heeft nieuwe producten ontwikkeld, zoals CLT. De productieprocessen leveren hoogwaardig houtafval op. N&P WOW […]