Kilomet

De KiloMet is een initiatief van de VZW ViTeSBE uit Laken. De KiloMet is een circulaire supermarkt waar de goederen per kilo en per meter aan spotprijzen verkocht worden. Welke goederen? We spreken over producten die in De Kringwinkel niet verkocht werden, over reststromen zoals bijvoorbeeld kurk maar ook over wisselstukken allerhande. Ruimte nodig voor […]

Resortecs

Resortecs – REcycling, SORting, TECHnologieS – is een start-up die ontwerpoplossingen ontwikkelt voor demontage. We leiden circulariteit in de mode met hotmelt naaigarens en thermische demontagesystemen die textielrecycling op industriële schaal vergemakkelijken.  Door innovaties op het gebied van assemblage en demontage van kleding, stellen onze oplossingen kledingmerken in staat om de huidige milieu-uitdagingen aan te […]

MicroMarché

MicroMarché ondersteunt en faciliteert lokale, duurzame en laagdrempelige initiatieven. Wij organiseren workshops, bijeenkomsten, ruimten voor uitwisseling en reflectie om een netwerk op te bouwen rond de thema’s circulaire economie, transitie, openbare ruimte en burgerparticipatie. De bewuste keuze voor een toegankelijke, participatieve, duurzame en doe-het-zelf (Do It Yourself) aanpak is waardevol. Wij willen diversiteit in al […]

Daŭrema

Daŭrema, est un projet pilote de réemploi de cellules au lithium issues de batterie de vélo électrique. Aujourd’hui toute les batteries en « fin de vie » provenant de la mobilité douce sont envoyées au recyclage sans être testées. Elles passent par un processus lourd et polluant nécessitant beaucoup d’eau (hydrométallurgie) ou de chaleur (pyrométallurgie). […]

Pro Velo

Sinds 1992 ondersteunen onze mobiliteitsexperts particulieren, overheden en organisaties met diensten en oplossingen op maat. We begeleiden huidige en toekomstige fietsers door aan jullie specifieke noden te beantwoorden. In dit licht organiseren we ook fietsvaardigheidstrainingen voor kinderen en volwassen en wegen we op het imago van de fiets en het mobiliteitsbeleid op verschillende politieke beslissingsniveaus. […]

Konligo

Konligo is een Brusselse startup en maakt het mogelijk om tijdens evenementen op te vallen met herbruikbare, opvallende en duurzame pop-up structuren die niet langer in enkele dagen, maar in minder dan een uur geplaatst worden. Konligo biedt een ideale combinatie tussen enerzijds een aantrekkelijke pop-up structuur (voor outdoor of indoor evenementen) en anderzijds een […]

Fototek

“The Lokal Fototek Foundation” est un projet basé à Bruxelles dédié à la photographie de proximité. Basé sur des récoltes archives d’hier ou d’il y a 50 ans. C’est un lieu où des collaborations photographiques s’instaurent avec les habitants du quartier sur base de nouvelles prises de vue (studio au Lokal ou dans la rue […]