Sirona Technologies

Nous sommes convaincus que nous pouvons construire un avenir meilleur dans lequel les êtres humains vivront en harmonie avec la nature. Notre mission est d’accélérer la transition vers un avenir durable en tirant parti de la technologie pour soutenir le cycle naturel du carbone par l’élimination du CO2 de l’air et son retour au sol. […]

Groot Eiland

Boomerang Design is een onderdeel van Groot Eiland vzw. Groot Eiland bied kansen aan mensen die moeilijkheden hebben om werk te vinden op de gewone arbeidsmarkt, door opleidingen en begeleiding aan te bieden. Bij Boomerang Design worden vooral de technieken van houtbewerking aangeleerd, meer bepaald het werken met massief hout. In samenwerking met MAD Brussels […]

Kilomet

De KiloMet is een initiatief van de VZW ViTeSBE uit Laken. De KiloMet is een circulaire supermarkt waar de goederen per kilo en per meter aan spotprijzen verkocht worden. Welke goederen? We spreken over producten die in De Kringwinkel niet verkocht werden, over reststromen zoals bijvoorbeeld kurk maar ook over wisselstukken allerhande. Ruimte nodig voor […]

Resortecs

Resortecs – REcycling, SORting, TECHnologieS – is een start-up die ontwerpoplossingen ontwikkelt voor demontage. We leiden circulariteit in de mode met hotmelt naaigarens en thermische demontagesystemen die textielrecycling op industriële schaal vergemakkelijken.  Door innovaties op het gebied van assemblage en demontage van kleding, stellen onze oplossingen kledingmerken in staat om de huidige milieu-uitdagingen aan te […]

MicroMarché

MicroMarché ondersteunt en faciliteert lokale, duurzame en laagdrempelige initiatieven. Wij organiseren workshops, bijeenkomsten, ruimten voor uitwisseling en reflectie om een netwerk op te bouwen rond de thema’s circulaire economie, transitie, openbare ruimte en burgerparticipatie. De bewuste keuze voor een toegankelijke, participatieve, duurzame en doe-het-zelf (Do It Yourself) aanpak is waardevol. Wij willen diversiteit in al […]

Daŭrema

Daŭrema, is een proefproject voor het hergebruik van lithiumcellen uit batterijen voor elektrische fietsen. Tegenwoordig worden alle “afgedankte” batterijen van zachte mobiliteit zonder test voor recycling aangeboden. Zij doorlopen een zwaar en vervuilend proces waarvoor veel water (hydrometallurgie) of warmte (pyrometallurgie) nodig is. Een aanzienlijk deel van de batterijen die als “afgedankt” zijn aangemerkt, werken […]

Pro Velo

Sinds 1992 ondersteunen onze mobiliteitsexperts particulieren, overheden en organisaties met diensten en oplossingen op maat. We begeleiden huidige en toekomstige fietsers door aan jullie specifieke noden te beantwoorden. In dit licht organiseren we ook fietsvaardigheidstrainingen voor kinderen en volwassen en wegen we op het imago van de fiets en het mobiliteitsbeleid op verschillende politieke beslissingsniveaus. […]

Konligo

Konligo is een Brusselse startup en maakt het mogelijk om tijdens evenementen op te vallen met herbruikbare, opvallende en duurzame pop-up structuren die niet langer in enkele dagen, maar in minder dan een uur geplaatst worden. Konligo biedt een ideale combinatie tussen enerzijds een aantrekkelijke pop-up structuur (voor outdoor of indoor evenementen) en anderzijds een […]

L’îlot

L’Ilot strijdt al 60 jaar tegen dakloosheid door in te spelen op de behoeften van daklozen en mensen in zeer precaire situaties. Het doel van de actie van L’Ilot is bij te dragen tot een grotere autonomie van de mensen die zij ondersteunen en hun emancipatie te bevorderen, maar ook meer in het algemeen de […]