Al meer dan dertig jaar pleit Saamo voor het recht op de stad voor minder draagkrachtige Brusselaars. De opbouwwerkers van Saamo werken met sociaal kwetsbare groepen en proberen hun leef- en woonomstandigheden te verbeteren. Zij ondersteunen mensen door hen samen te brengen en stap voor stap te organiseren in een gemeenschappelijk kader.

Meer

Het uitgangspunt voor Saamo is de kennis en inzichten van de mensen zelf.

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!