Sinds 1992 ondersteunen onze mobiliteitsexperts particulieren, overheden en organisaties met diensten en oplossingen op maat. We begeleiden huidige en toekomstige fietsers door aan jullie specifieke noden te beantwoorden. In dit licht organiseren we ook fietsvaardigheidstrainingen voor kinderen en volwassen en wegen we op het imago van de fiets en het mobiliteitsbeleid op verschillende politieke beslissingsniveaus.

Zo dragen we bij aan een betere levenskwaliteit.

Meer

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!