LinkUp vergemakkelijkt de toegang tot IT materiaal voor iedereen die lijdt onder de digitale kloof in België. We verzamelen en maken de apparatuur gebruiksklaar en verdelen deze. We zorgen voor technische en logistieke opvolging met betrekking tot het gebruik ervan, we leiden ook personeel op in de tools die passen bij hun sector: van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, tot het onderwijs voor personen met een handicap of sociale diensten en zorgen voor opvolging van elk nieuw project. We werken samen met de non-profitsector, onderzoekers en de privésector met een gemeenschappelijk doel: de digitale kloof in België verkleinen.

Meer

Door te zorgen voor onderhoud en hergebruik van afgedankte IT-apparatuur, ontwikkelt LinkUp een waardeketen op lokaal niveau die gericht is op het verlengen van de levensduur en het verhogen van het gebruik van hulpbronnen, terwijl het welzijn van individuen wordt verbeterd.

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!