Oasis Heyvaert is een ruimte voor ontmoeting en verbinding met de bewoners van de wijk, die begon met een buurtmoestuin project voor de bewoners.

Er worden regelmatig tal van activiteiten georganiseerd die verbanden leggen en mensen bewust maken van hergebruik, compostering en transformatie.

Oasis Heyvaert werkt ook samen met verschillende verenigingen uit de buurt. Een ruimte van vrijheid, ontmoeting en bezinning voor de bewoners door de bewoners en alles in het groen voor een wijk in transitie.

Meer

De circulaire aanpak van de Oase komt onder meer tot uiting in het hergebruik van vele materialen voor de aanleg van de nodige infrastructuur en de omzetting van fruit in siropen en andere benaderingen.

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!