MicroMarché ondersteunt en faciliteert lokale, duurzame en laagdrempelige initiatieven. Wij organiseren workshops, bijeenkomsten, ruimten voor uitwisseling en reflectie om een netwerk op te bouwen rond de thema’s circulaire economie, transitie, openbare ruimte en burgerparticipatie.

De bewuste keuze voor een toegankelijke, participatieve, duurzame en doe-het-zelf (Do It Yourself) aanpak is waardevol. Wij willen diversiteit in al haar vormen bevorderen.

Meer

MicroMarché ondersteunt en faciliteert lokale, duurzame en laagdrempelige initiatieven.

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!