L’Ilot strijdt al 60 jaar tegen dakloosheid door in te spelen op de behoeften van daklozen en mensen in zeer precaire situaties. Het doel van de actie van L’Ilot is bij te dragen tot een grotere autonomie van de mensen die zij ondersteunen en hun emancipatie te bevorderen, maar ook meer in het algemeen de ongelijkheden te bestrijden.

De missie van L’ILOT bestaat erin tegemoet te komen aan de behoeften van daklozen en mensen in zeer precaire situaties, door een breed en gediversifieerd aanbod van diensten te organiseren die zijn aangepast aan de bijzondere situaties van de betrokken personen en gezinnen.

Meer

L’Ilot verhuist naar Circularium met de coördinatie van het SIL-project (De Huisvestingsdienst). Dit gloednieuwe logistieke platform, dat onder toezicht van ‘t Eilandje staat, heeft nu tot taak alle materiële steun te coördineren die nodig is voor het goede verloop van de verhuizingen van Housing First. Het gaat om de terugwinning van tweedehands materialen voor hergebruik in het kader van de eerste huisvesting van mensen die dakloos zijn geworden.

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!