Kunstenaarscollectief gevormd rond een openbare kringloopbibliotheek die sinds april 2019 open is in Anderlecht: het is plaats van uitwisseling van hergebruikte materialen via een puntensysteem. De vzw verzamelt, organiseert, herverpakt en wisselt bouw-/creatiematerialen (hout, metaal, stof, papier, verf, enz.) uit om culturele en artistieke projecten in het Brussels Gewest te ontwikkelen en te helpen ontwikkelen. Gilbard is ook een lokaal ontmoetingspunt met gedeelde workshops, informele trainingen en buurtevenementen.

Meer

Ons project is circulair, omdat het gebaseerd is op:

  • De niet-monetaire uitwisseling van goederen en diensten
  • Hergebruik en reconditionering van grondstoffen (upcycling)
  • Ontwikkeling van en steun aan lokale activiteiten

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!