Dioxyde de Gambettes (GO2) is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk sinds 2008 met als doel, logistieke oplossingen bieden via cargofietsen. We maken mogelijk dat bijna 100 organisaties uit diverse sectoren en van verschillende omvang, kunnen kiezen voor logistiek die zero emission en duurzaam is. Onze duurzaamheid stoelt op een beheer dat participatief, onafhankelijk en financieel gezond is, alsook op een tewerkstellingspolitiek die langdurige tewerkstelling van onze werknemers promoot. Onze expertise is de uitrol, implementatie, opvolging en duurzaamheid van reguliere en omvangrijke transportdiensten in B2B en B2C context te Brussel maar ook daarbuiten dankzij een netwerk aan lokale partners.

Meer

We zijn de link tussen producent en consument en verbruiken daartoe erg weinig energie of hulpbronnen. We werken binnen korte ketens, samen met actoren uit de lokale economie en verzekeren de recuperatie van niet verkochte producten, materiaal, afval en verpakkingen voorzien voor recyclage, herstel of herbruik.

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!