De bouw is een van de meest afvalproducerende sectoren. Om dit probleem aan te pakken, stimuleert de cooperative BatiTerre het hergebruik van bouwmaterialen. Onze hoofdactiviteit bestaat erin materialen te recupereren op professionele en privé-werven om ze als tweedehands product weer op de markt te brengen. BatiTerre maakt deel uit van een circulaire, sociale en solidaire economie en promoot een verantwoord beheer van hulpbronnen in de bouwsector.

Meer

Le réemploi de matériaux limite significativement limte les impacts du cycle de vie des matériaux sur l’environnement.

Welkom in Circularium

Ben je op zoek naar een plek om jouw circulaire economie project op poten te zetten?

Stel je project aan ons voor!