Opening brut • 10.10.2020

Merci de votre intérêt pour Circularium!
Les inscriptions pour le Opening Brut sont fermées, en raison des mesures Covid, nous ne pouvons malheureusement autoriser que les personnes avec inscription à la porte.
Vous avez manqué votre inscription? Vous êtes toujours les bienvenus pour visiter nos expositions la semaine prochaine, du lundi au vendredi de 10h à 17h!
 
Bedankt voor je interesse in Circularium!
De inschrijvingen voor de Opening Brut zijn gesloten, door de Covid maatregelen kunnen we aan de deur helaas enkel mensen met inschrijving toelaten.
Inschrijving gemist? Je bent volgende week, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur nog steeds welkom om onze tentoonstellingen te bezoeken!
 
Thank you for your interest in Circularium!
The registrations for the Opening Brut are closed, due to the Covid measures we can unfortunately only allow people with registration at the door.
Missed your registration? You are still welcome to visit our exhibitions next week, Monday to Friday from 10am to 5pm!
Il est obligatoire d’inscrire ici chaque personne de votre groupe afin que les contacts tracers puissent faire leur travail. Lors de votre visite, gardez toujours la distance nécessaire et portez votre masque. Merci de votre coopération!
Het is verplicht elke persoon in uw gezelschap hier te registreren, zo kunnen de contact tracers hun werk doen. Houd tijdens uw bezoek steeds de nodige afstand en draag uw mondmasker. Bedankt voor uw medewerking!
It is mandatory to register every person in your party here so that the contact tracers can do their job. During your visit, always keep the necessary distance and wear your mouth mask. Thanks for your cooperation!